W swoim gabinecie psychoterapeutycznym zdecydowałam się na pracę metodą Gestalt, ponieważ jest ona dla mnie jedną z najskuteczniejszych metod psychoterapii i przynosi dobre efekty w wielu obszarach. Daje możliwość rozwoju własnego potencjału, pomaga znaleźć w sobie nowe zasoby. Uświadamia, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za własne życie, emocje, wybory i zachowania.

Zapraszam osoby, które;

 • Nie potrafią rozpoznać przyczyn swego złego samopoczucia;
 • Czują lęk, niepokój, bezsenność, mają zaburzenia nastroju itp.;
 • Mają poczucie samotności i niezrozumienia;
 • Trudności w kontaktach rodzinnych, społecznych, zawodowych;
 • Przeżywają poczucie winy;
 • Wchodzą w niesatysfakcjonujące związki;
 • Mają zaniżoną samoocenę;
 • Są w sytuacji kryzysowej;
 • Mają zaburzenia jedzenia;
 • Utraciły sens życia;
 • Są uzależnione od substancji psychoaktywnych, a zakończyły proces leczenia uzależnień w terapii grupowej i pragną poszerzyć świadomość siebie w terapii indywidualnej;
 • Żyją z HIV lub chorują na AIDS i nie radzą sobie z akceptacją choroby;
 • Są współuzależnione;
 • Cierpią z powodu epilepsji.

Oferuję:

 • Psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową dla osób dorosłych;
 • Interwencje kryzysowe;
 • Konsultacje psychoterapeutyczne.

Sesja psychoterapeutyczna trwa – 50 minut.