• Mam wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej. Od 2001 r. pracuję w charakterze terapeuty uzależnień. Aktualnie jako Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień oraz kierownik zespołu merytorycznego w Ośrodku Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Milejowicach oddział dla osób dorosłych.
  • Posiadam Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień (nr. SP/0190/2007). Szkolenie odbyłam w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie (www.psychologia.edu.pl)
  • Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS.
  • Współpracuję z Fundacją „Skrzydlata Dusza”, która wspiera chorych na epilepsję.
  • W 2010 r. rozpoczynałam naukę w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie w celu poznania teoretycznych i praktycznych koncepcji psychoterapii Gestalt. Po 4 latach nauki, licznych szkoleniach, kursach, warsztatach tematycznych i rozwoju osobistego, psychoterapii własnej oraz superwizji przystąpiłam do egzaminu certyfikacyjnego z zakresu prowadzenia psychoterapii Gestalt. (Nr 322) Certyfikat wydany przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie (aktualnie Instytut Gestalt)
  • W 2016 r uzyskałam Certyfikat Superwizora Szkolnych Programów Wychowawczych i Profilaktycznych Stowarzyszenia Monar.
  • W latach 2017/2018 uzyskałam certyfikat realizatora programu "Laboratorium Wiedzy Pozytywnej"W trosce o najlepszą jakość mojej pracy psychoterapeutycznej: