Psychoterapia:

Psychoterapia to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki.

 

Cele psychoterapii:

Podstawowe cele psychoterapii ukierunkowane są zwykle na zmiany zachowań i postaw człowieka, jak też na rozwój jego umiejętności emocjonalnych, np. na podniesienie poziomu samokontroli, radzenie sobie z lękami oraz stresem, podniesienie samooceny, poprawę zdolności tworzenia więzi, współpracy i komunikowania się z otoczeniem, czy też na poprawę własnej motywacji do działania.

 

Nie można rozwiązać problemu,

posługując się tym samym

sposobem myślenia,

który go stworzył.

Albert Einstein