Jestem psychoterapeutką Gestalt i trenerką rozwoju osobistego.
Swoje umiejętności zdobyłam w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Od wielu lat pracuję jako Specjalista Terapii Uzależnień.

Praca psychoterapeuty daje mi ogromną satysfakcję i radość. Zdecydowałam się na własną praktykę wybierając metodę Gestalt, ponieważ w tym nurcie możliwy jest autentyczny kontakt z człowiekiem.

Spotkanie klienta i psychoterapeuty w metodzie Gestalt to szczególny rodzaj spotkania. Jest budowany w atmosferze zrozumienia, akceptacji i szacunku. Tylko takie spotkanie może zaowocować nowym spojrzeniem na siebie i otaczający świat. Jestem przekonana, że człowiek z natury ma w sobie ogromny potencjał. Posiada zdolność do zmiany i stania się tym, kim tak naprawdę jest.

 

Chcę towarzyszyć drugiemu człowiekowi w tej drodze do poznania siebie i razem z nim dążyć do lepszego, pełniejszego życia.

Dla mnie Gestalt to coś więcej niż metoda pracy psychoterapeutycznej to przede wszystkim źródło życiowej inspiracji i rzeka kreatywności.

Do swojego gabinetu zapraszam osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i w związku z tym przeżywają trudne emocje: smutek, cierpienie, strach, zagubienie.

Zapraszam też tych, którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze, pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące.

To ja nadaję sens

każdemu aktowi mojego życia,

a jeśli pragnę się zmienić,

to pozostając sobą, sobą inaczej,

a nie kimś innym niż ja sam.

Arnold Beisse