Psychoterapia Gestalt :

Twórcą psychoterapii Gestalt jest Fritz Perls. Psychoterapia Gestalt jest terapią humanistyczną i ma charakter niedyrektywny.

Czynnikiem leczącym w podejściu Gestalt jest relacja terapeutyczna. Moc leczenia nie leży ani w terapeucie, ani w kliencie. Moc tkwi w tym, co dzieje się między nimi.

Dla Psychoterapii Gestalt charakterystyczne jest przekonanie, że istoty ludzkie, nawet te znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji, najlepiej będą rozwijać się i brać odpowiedzialność za własne życie, jeśli staną się bardziej świadome tego, kim są wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami, uczuciami i myślami, sprzecznościami i konfliktami, z tym, co mówią i robią. Tylko wtedy mogą czuć się odpowiedzialne za własne życie i dokonywać wyborów tak, by znaleźć najlepsze rozwiązanie własnych problemów.

Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się o teorii psychoterapii Gestalt zapraszam na stronę: http://www.gestalt.pl/czym_jest_gestalt.html

Główne założenia psychoterapii Gestalt:

 

  • Żyj w "teraz";
  • Żyj "tu", w aktualnej sytuacji;
  • Akceptuj siebie takim, jakim jesteś;
  • Zobacz swoje środowisko takim, jakie ono jest. Z takim, jakie ono jest nawiązuj kontakt, a nie z takim, jakim chciałbyś, by było;
  • Bądź uczciwy wobec samego siebie
  • Wyrażaj siebie, mówiąc, co chcesz, co myślisz, co czujesz. Nie manipuluj sobą i innymi poprzez racjonalizacje, oczekiwania, osądy i zniekształcenia;
  • Doświadczaj w pełni całej gamy emocji, tak przyjemnych jak i tych niemiłych;
  • Nie akceptuj żadnych zewnętrznych żądań, które są sprzeczne z Twoją wiedzą o sobie samym;
  • Bądź gotów do eksperymentowania, by napotkać nowe sytuacje;
  • Bądź otwarty na zmianę i rozwój.

 

Ważne jest nie to, co ze mną zrobiono,

lecz to co ja sam zrobiłem z tym,

co ze mną zrobiono

Sartre